ESIMIESVALMENNUKSET

Tulevaisuudessa hyvien esimiesten kysyntä kasvaa – ihmisten inhimillinen johtaminen korostuu. Hyvin johdettu työyhteisö kestää muutospaineet ja jaksottaisen työn kuormittavuuden. Kun ihmiset voivat hyvin ja kokevat olonsa turvalliseksi, työn tehokkuus paranee.

Miten opimme hyödyntämään ja arvostamaan toistemme erilaisia työtapoja, kykyjä ja taitoja?

Johdon ja työntekijöiden yhdessä luomat arvot auttavat sitouttamaan yritykseen, mutta mitkä arvot ovat yritykselle aitoja ja tärkeitä?

Mikä on jo tehdyn laatu?

Miten kasvattaa  työssä jaksamista?

Miten toimia esimiehenä myrskyn keskellä sovittelijana ja ristiriitojen ratkojana?

Miten opin esittämään palautetta rakentavalla tavalla?

Kehity omassa esimiestyössä.Ota yhteyttä. Etene ammattilaisen avulla. 

Missä voimme auttaa?

Muun muassa seuraavissa olemme olleet mukana: esimiesvalmennuksessa, tiimiesimiesten ohjauksessa, perustehtävän kirkastamisen taitamisessa, muutostilanteissa, esim. yritysfuusio ja esimiehen asema, työrauhan saavuttamisessa, konfliktin selvittämistaitojen kehittämisessä ja monessa muussa.

 

Ota yhteyttä ja tehdään toimiva paketti koulutukseenne.