TYÖYHTEISÖN MUUTOS

Työyhteisön kulttuurin muuttamiseen tarkoitetut toimenpiteet vaativat pidempää  kehittämistyötä. Meillä on kokemusta pitkäkestoisista muutosprojekteista.

Kehittämishankkeet lähtevät liikkeelle tavoitteiden kartoittamisesta. Jo hankkeen alkuvaiheessa otetaan mukaan sekä työntekijät, esimiehet, johto ja asiakkaat.

Yrityksen tavoitteet toteutuvat parhaiten silloin, kun tutkittuun tietoon yhdistetään mielekästä harjoittelua kokeneiden valmentajien johdolla.

Meillä on  kokemuksen tuomia ideoita valmennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Tavoitteen asettamisen eteen tehdään yhteistyötä ja pohdintaa.  Tavoite on tärkein maisema.

Koulutuksissa pyritään  siihen että oppimistilanteet ovat rentoja ja tiedon omaksuminen mieluisaa.

Käytämme ratkaisukeskeskeistä työtapaa ja toiminnallisia harjoitteita kaikessa tekemisessämme.

Ratkaisukeskeisten toiminnallisten menetelmien lähtökohtana ja tausta-ajatuksena on, että jokainen ihminen ja jokainen ryhmä on oman elämänsä  ja yhteisönsä paras asiantuntija. Näin ollen ihminen itse osaa parhaiten tunnistaa voimavaransa, ongelmansa tahi kehittämisen kohteensa ja ratkaista ne myös itse – omin voimin. Toiminnallisten menetelmien avulla voidaan nostaa näkyväksi sellaisia asioita jotka peilaavat todellisuutta ja voi keskustella niistä. Usein vahva kokemus jos sinällään auttaa ymmärtämään asiaa ja ratkaisu löytyy jopa ilman puhetta.

Kokemuksellinen oppiminen juurruttaa käytäntöjä helposti ja lisää uusia oivalluksia.

Ota rohkeasti yhteyttä