TYÖNOHJAUS

 

Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen, joka auttaa työnohjattavaa yksilöä tai yhteisöä mm. vaikeiden asiakastilanteiden tutkimisessa, työyhteisön kehittämisessä, omassa työssä oppimisessa ja työn kuormittavuuden säätelyssä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjaus lähtee aina ohjattavien omista kokemuksista, tiedoista, taidoista ja tarpeista. Työtapa on arvostava, vastuullinen ja luottamuksellinen.

Hyötyinä: Ilmapiiri kohenee, sairauspoissaolot vähenevät, perustehtävä selkeytyy, luottamus ja pystyvyydentunne lisääntyvät sekä tiedon kulku paranee.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja uskon osaamisen sekä tiedon löytyvän  ohjattavan omista taidoista sekä aiemmasta kokemusmaailmasta. Ohjattavan oma oivallus on avain muutokseen.

Olemme Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäseniä ja sitoutuneet yhdistyksen eettiseen ohjeistukseen.

Ota yhteyttä, katsotaan sopiva aikataulu.